Andøya Spaceport

Monteringsbygg – 2022
Leveranse: Totalprosjekt stålbygg

Ulrix Eiendom Eidet

Forretningsbygg – 2021-2022
Leveranse: Totalprosjekt stålbygg

Sortland Bil AS 2021

Utvidelse bilverksted  – 2020-2021
Leveranse: Totalprosjekt alle fag

Gulle Eiendom Stokmarknes

Pallefabrikk – Mars 2021
Leveranse: Prosjektering. levering og montering av bæresystem i stål

Kjempenhøy Sortland

Boligprosjekt – 2019-2021
Leveranse: Prosjektering. levering og montering av bæresystem i stål og betong

EL-Team Sortland

Administrasjonsbygg – 2019
Leveranse: Prosjektering, levering og montering av bæresystem i stål og sandwich.

Renseanlegg Reno Vest

Driftsbygg Bremnes 2019
Leveranse: Prosjektering, levering totalprosjekt alle fag.

Carport Hadsel Asvo

Carport-lager og vaskehall 2020
Leveranse: Prosjektering, levering av stål og tak.

Vestmarka Industribygg

Kontor og verkstedbygg 2017
Leveranse: Prosjektering, og totalprosjekt stålbygg.

VVS Installasjon

Kontor og lager 2017-2019 
Leveranse: Totalprosjekt stålbygg.

Nordlaks

Ombygging lager til produksjonshall
Leveranse: Prosjektering, og totalprosjekt.

Sortland Bil

Bilverksted Sortland
Leveranse: Totalprosjekt
1. byggetrinn 2016 – 2.byggetrinn 2020-2021

Sortland Auto

Bilverksted Sortland
Leveranse: Totalprosjekt ombygging bilhus

Alsvåg Plater

Produksjonshall Sortland
Leveranse: Totalprosjekt ombygging produksjonshall

Alomar takluke

Motordrevet takluke Alomar
Leveranse: Totalprosjekt prosjektering og levering

Vågan Rådhus

Trapper og rekkverk
Leveranse: Totalprosjekt trapper og rekkverk